Yayınlar

Bölgesel Gençlik Politikaları Belgeleri : Projemiz sonucunda yapılan her seminerin çıktıları kitaplaştırılacak ve online şekilde belge haline getirilecektir. Bu belgeler,bölgedeki gençlerin istekleri doğrultusunda ve bölgedeki gençlerle yapılan seminerlerin çıktıları ve süreçte uygulamaları içeren bilgilerden oluşacaktır. Bölgesel Gençlik Politikaları Belgesi, Academia, Scribd, Issue, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında erişime açık bir şekilde yaygınlaştırılacaktır. Bölgesel Gençlik Politikaları Belgeleri, her toplantı sonrasında hazırlanılarak, projemizin sosyal medya sayfasında ve internet sitesinde yaygınlaştırılacaktır. Aynı zamanda bu politika belgeleri doğrudan, proje sürecinde yapılacak ulusal zirvede tanıtılacak ve ilgili paydaşlara basılı şekilde dağıtılacaktır.

Ulusal Gençlik Politika Belgesi : Proje sürecinde yapılacak olacak ulusal zirvenin çıktılarını içerecek ve bölgesel gençlik politikaları belgeleri ve aynı zamanda yapılan ulusal zirveden çıkacak politika önerilerini içerecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. AB Bakanlığı, T.C. Ulusal Ajansı gibi gençlik temelli politikaların uygulanmasında rol alan kurumlarla direk yüzyüze görüşmelerle bu sonuçların yaygınlaştırılmasıda yapılacaktır. Aynı zamanda internet platformlarında sonuçlar yaygınlaştırılacaktır.

Gençlik Politikası Oluşturma Süreci – Gençler ve Gençlik Çalışanları için Klavuz ( Türkçe ve İngilizce olarak ) : Süreçte yaptığımız uygulamaların metodolojisini, araştırma sonuçlarını ve yaşanılan sorunlar ve oluşturulan politika belgelerini içeren politika oluşturma sürecinde yapılan uygulamalarla alakalı detaylı bilgi veren online ve basılı halde klavuz hazırlanacaktır. Bu klavuz, hem İngilizce, hemde Türkçe olarak hazırlanacak ve bu alanda çalışmalar yapan gençlik çalışanlarına ve aynı zamanda uluslararası boyutta etki yaratmak amacıyla Avrupa Delegasyonu, Avrupa Komisyonu vb. kurumlara posta ile gönderilecektir. Bu sayede, projenin çıktıları ve projenin çarpan etkisi artırılmaya çalışılacaktır. SALTO, Facebook ve gençlik alanında faaliyet gösteren kurumların bulunduğu mail gruplarında bu klavuzun yaygınlaştırılmasıyla birlikte, projemizin sonuçlarının çarpan etkisinin artması ve bu sonuçların AB Düzeyinde bulunan diğer kurumların bu süreci deneyimlemeleri ve bu alanda faaliyetler gerçekleştirilmesinde öncülük edilmesi ve bu bağlamda yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

Türkiye’de Gençlik Profili ve Gençlerin İhtiyaçları : Türkiye’deki gençlik nüfusu ile yapılacak anket çalışması sonucunda Türkiye’de Gençlik profili bölgesel düzeyde özetleyen ve gençlerin ihtiyaçlarını ortaya koyan araştırma sonuçları ortaya çıkartılacaktır. Bu araştırmanın sonuçları,  ulusal zirvede paylaşılacaktır. Çalışma online olarak yürütüleceği için sonrasında da sonuçlar online olarak paylaşılacak ve Türkiye’deki kurumların bu araştırma sonuçlarından yararlanarak kendi yerellerinde ve bölgelerindeki gençlere yönelik faaliyetler sunması sağlanılmasına katkı sağlayacaktır. Araştırma sonuçları, online platformlarda yaygınlaştırılacak ve projemizin sosyal medya, internet sayfası ve üniversitemizin gerekli yayın kanallarında paylaşılacaktır.