Proje Hakkında

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İstatistiklerle Gençlik 2015” araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16,4’ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Buna göre ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 899 bin 667 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51,2’sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük genç nüfusa sahip olan ülke olması ve Türkiye’nin gençlere yönelik politikalarının iyileştirilmesi ve çözüm odaklı yaklaşımlar ile birlikte gençlerle oluşturulması gerekmektedir.

AB Gençlik Stratejisine bakıldığında ise ( 2010-2018 ) belirtilen öncelik “İnsan Sermayesine Erken Yatırım” olarak ele alınmıştır. “İnsan Sermayesine Erken Yatırım” anlayışı üzerinden gençlere daha iyi eğitim iş fırsatları sunulması ve aktif vatandaşlık bilincinin ve dayanışmanın gençler arasında artırılması temel hedefler olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, gençlere yönelik uygulanacak istihdam politikalardan eğitim politikalarına, gençlerin dayanışma ortamı içerisinde birlikte karar alarak aktif vatandaşlar olarak oluşturabilecekleri politikalardan oluşması ve gençlerin sorunlarını gençlerin dilinden dinleyerek bunlara çözüm önerilerini ve politika uygulamalarını kendilerinin getirecek olmaları, durumu iyileştirecek ve gençlerin aktif katılımlarını destekleyecektir.

Yerelden Ulusala Gençlik Politikaları, ulusal bağlamda gençlik politikalarının şekillenmesine ve gençlerin sürece dahil edilerek bu sürecin uygulanmasını hedefler. Bu sürece, gençleri, kamu kurumlarının temsilcilerini, STK’ları dahil ederek, gençlik politikalarının etkilenen bütün grupları içerisine alan bir yaklaşım izler.

Projenin amaçları :
– Ulusal gençlik politika belgesinin gençlerin ihtiyaçlarını odağa alarak düzenlenmesini sağlamak
– Yerel odaklı ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sağlamak
– Gençlerin demokratik karar alma mekanizmalarına katılımını kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşmasına ön ayak olmak

Projemiz kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde çalıştaylar gerçekleştirilecek ve gençlerin bölgesel politika belgelerini oluşturmaları üzerine çalışmaları sağlanılacaktır. Bu kapsamda 175 genç sürece dahil edilecektir.

Bölgesel Seminerlerin tarihleri ve uygulama yerleri :

 • Tekirdağ (16/18-10-2017) – Marmara Bölgesi
 • Uşak ( 20/22-10-2017) – Ege Bölgesi
 • Isparta (24/26-10-2017) – Akdeniz Bölgesi
 • Nevşehir (28/30-10-2017) – İç Anadolu Bölgesi
 • Giresun (01/03-11-2017) – Karadeniz Bölgesi
 • Diyarbakır (04/06-11-2017) – Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • Van (08/10-11-2017) – Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgesel Toplantılarla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Bölgelerden alınan sonuçların ulusal zirve ile, “Ulusal Gençlik Politika Belgesi”’nin oluşması amacıyla, Ankara’da Ocak 2018’de, gençlik çalışanları, gençler ve gençlik politika yapıcıları ve uygulayıcılarının toplanacağı Ulusal Zirve uygulanacaktır.

Proje sonucunda ortaya çıkartılacak çıktılar :

 • Bölgesel Gençlik Politika Belgeleri
 • Ulusal Gençlik Politika Belgesi
 • Gençlik Politikası Oluşturma Süreci – Gençler ve Gençlik Çalışanları için Klavuz
 • Türkiye’de Gençlik Profili ve Gençlerin İhtiyaçları

Oluşturulan bu çıktılarla gençlik alanında politika üretme süreçlerine katkı sağlanması beklenmektedir. Uzun vadede, projenin gençlik çalışmalarına, gençlik politika yapıcı ve uygulayıcılarına bir rehber niteliği olması ve gençlik hizmetlerinin ve üretilen gençlik politikalarının kanıt-temelli ve ihtiyaca odaklı olmasına katkı sağlanması beklenmektedir.