Bildiri Çağrısı

Türkiye’de Gençlik Politikaları’nın kanıt temelli ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik olması amacıyla uygulayacağımız “Yerelden Ulusala Gençlik Politikaları” projemiz kapsamında, gençlik çalışması, gençlik politikaları, gençlik hizmetleri, gençlerin katılımı alanlarında bildiri çağrısına çıkılmıştır.

Bildirilerin ortak amacının, Türkiye’de Gençlik Politikalarının şekillenmesine kanıt temelli destek sunması, zirve sürecinde yapılacak tartışmaların temelini oluşturacak ve Türkiye’deki gençlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini göz ardı etmeden hazırlanan bildiriler olması önem arz etmektedir. Sunulacak bildirilerin, aşağıda belirtilen konularla sınırlı kalmayacak şekilde gençlik çalışmaları ve gençlik politikalarıyla konularda da bildiriler sunulabilir.

 • Gençlik Politikası Oluşturma Süreçleri
 • Türkiye’de Gençlik Politikaları
 • Sosyal Sermaye, Gençlik ve Gençlik Çalışması
 • AB’de Gençlik Çalışmaları ve Türkiye
 • Karşılaştırmalı Gençlik Politikaları Analizleri ( Türkiye ve/veya Diğer Ülkeler )
 • Gençlik ve Katılım
 • Göçmen/Sığınmacı Gençlerin Katılımı
 • Gençlik İstihdamı
 • Gençlik Çalışmaları
 • Gençlik Hizmetleri
 • Türkiye’de Gençlik Sosyolojisi

Yapılacak ulusal zirveye katılım ücretsiz olup, 4 günlük zirve sürecinin tamamına katılım zorunludur. Sunulacak bildiri özetleri 500-600 kelime aralığında olmalıdır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri zirve kitapçığında yer alacak ve kabul edilen bildirilerin sunumlarının 30 dakikayı geçmemesi ve 3 konuşmacı ile birlikte panel içerisinde sunulacağı unutulmamalıdır. Bildirilerin İngilizce Türkçe olarak iki dilde hazırlanması gerekmektedir.Fakat, özet aşamasında, İngilizce veya Türkçe olarak başvuru gerçekleştirilebilir. Zirve sürecinde, konuşmacıların konaklama, yemek ve seyahat masrafları Türkiye içerisinde, eğer Türkiye dışından katılım sağlanacaksa, 170 EUR’a kadar seyahat masrafları karşılanacaktır.

Bildiri başlığı ve özet (maksimum 600 kelime) teslim tarihi: 1 Aralık 2017
Bildiri teslim tarihi: 1 Ocak 2018

Bildiri özetleri bildiri@yereldenulusala.org adresine ( CV ve Bildiri Özeti ile (max 2 MB ve PDF olarak ) ) 1 Aralık 2017 23:59’a kadar gönderilmelidir.

Ulusal Zirve Tarihi Ocak 2018’de yapılacak olup, bildirisi seçilen konuşmacılara ilerleyen tarihlerde detaylı bilgi verilecektir.