Türkiye Gençlik Politikaları Araştırması

Araştırma Soru Formu’na ulaşmak için tıklayınız. . .

Bildiri Çağrısı

Türkiye’de Gençlik Politikaları’nın kanıt temelli ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik olması amacıyla uygulayacağımız “Yerelden Ulusala Gençlik Politikaları” projemiz kapsamında, gençlik çalışması, gençlik politikaları, gençlik hizmetleri, gençlerin katılımı alanlarında bildiri çağrısına çıkılmıştır.

Bölgesel Seminerler

Türkiye’de gençlik kavramı, gençlik katılımı ve gençlik politikaları kapsamında 3 günlük seminerler düzenlenecektir. Bu seminer programının içeriği, aşağıda görülebilir. Her bölgesel seminer sonucunda, 1 adet bölgesel politika belgesinin ortaya çıkması sağlanılacaktır. Bölgesel Seminerler sürecinde katılımcıların yol masrafları, yemek ve konaklama masrafları üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Türkiye Gençlik Politikaları Araştırması

Projemiz kapsamında  Türkiye’de gençlere yönelik politikaların şekillenmesini doğru eksende gerçekleştirmek için, Türkiye genelinde gençler ile birlikte online anket çalışması yapılacaktır. Anket çalışmasının içeriğinde gençlerin kendilerine sunulan hizmetlerle alakalı değerlendirmeler yapması sağlanacaktır.